Privacy verklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat
onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw
persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat
uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden
bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.pandid.nl)
bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens
PandID B.V.
Vlotlaan 506
2681TX Monster

Telefoonnummer: 0174280371
KvK-nummer: 27176934

www.pandid.nl
info@pandid.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks
of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel
van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u
kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en
overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten
of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, om
nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of
gerichte aanbiedingen, voor uw account op onze website. Wij verwerken alleen
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen,
onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te
voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen
profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen
voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met
bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze
opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

U heeft ook rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar
info@pandid.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt
u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw
persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om
toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie
houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.
Stuur uw verzoek naar info@pandid.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het
telefoonnummer: 0174280371. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het
verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo
belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig
worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische
maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te
beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall,
wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups,
encryptie en automatische verwijdering van verouderde gegevens.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van
de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan
worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl

Cookieverklaring

Hollandse gastvrijheid is een koekje bij de koffie of thee. Digitale gastvrijheid is een cookie
bij een websitebezoek. Met cookies maken wij onze website gebruiksvriendelijk. In deze
cookieverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat cookies zijn, welke cookies wij en derden
gebruiken, waarom deze cookies gebruikt worden, hoe lang wij cookies bewaren en hoe u
cookies kunt verwijderen.

Onze gegevens
PandID B.V.
Vlotlaan 506
2681TX Monster

Telefoonnummer: 0174280371
KvK-nummer: 27176934

www.pandid.nl
info@pandid.nl

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze
tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op uw computer of mobiele apparaat. Bij uw
volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld uw voorkeuren of inloggegevens.
Hierdoor hoeft u niet elke keer uw voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website
gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ ziet u welke cookies wij
plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.

Let op: Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen wij niet
garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt.

Overzicht cookies:
Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen
van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat
voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer u naar een andere
subpagina gaat, onthouden wordt of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van
cookies, het winkelmandje werkt en gegevens worden onthouden voor de bestelprocedure.

Social media, YouTube en Google Maps cookies
Om inhoud van onze website te kunnen delen op social media worden er door Facebook,
LinkedIn, Google+ cookies geplaatst. Voor het kijken van video’s plaatst YouTube cookies.
Om kaarten te laten zien worden er door Google Maps cookies geplaatst.

Tracking cookies
Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe u onze website gebruikt,
hoe u ons gevonden hebt en waar eventuele knelpunten zitten. Hiervoor worden cookies
geplaatst door Google Analytics.

Advertentie cookies
Om ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde advertentie te zien krijgt, aanbiedingen
passen bij uw interesses, we weten hoeveel bezoekers op een advertentie klikken en
hoeveel mensen een aankoop doen via de advertentie worden er door Facebook cookies
geplaatst.

We bewaren de cookies niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor
de uitvoering van de doeleinden.

Op de cookies die door andere partijen worden geplaatst is hun cookieverklaring van
toepassing. Deze kan tussentijds wijzigen. De actuele cookieverklaring kunt u vinden op de
website van de betreffende partij.

U kunt cookies ook verwijderen
Via uw internetbrowser (het programma waarmee u websites bekijkt) kunt u cookies
verwijderen. Hoe dit moet hangt af van de internetbrowser. Wij hebben een korte
handleiding voor de meest voorkomende internetbrowsers gemaakt.

Google Chrome: Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op
browsegegevens wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op
browsegegevens wissen.
Internet Explorer: Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en
opgeslagen websitegegevens en klik op wissen.
Safari: Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen
of selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen.
Mozilla Firefox: Ga naar het menu en kies opties, selecteer privacy, kies aangepaste
instellingen gebruiken voor geschiedenis bij Firefox, klik op cookies tonen, klik op alle cookies
verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op geselecteerde verwijderen.

Staat uw internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds gewijzigd? Gebruik
dan de help- of zoekfunctie van uw internetbrowser.

Wijzigingen
Wij kunnen de informatie in deze cookieverklaring zonder aankondiging wijzigen.
Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt
aangepast. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de
tekst van deze cookieverklaring is gewijzigd.

©EenvoudigRecht.nl

Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.pandid.nl verklaart u zich akkoord met
de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn
opgenomen.

Informatie en verwijzingen
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van
deze website handelt PandID B.V. uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en
verwijzingen zijn door PandID B.V. onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze
zorgvuldigheid kan PandID B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de informatie. PandID B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid,
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website
uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die PandID B.V. op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik
worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar
te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet
overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van PandID B.V..

Wijzigingen
Alle informatie die PandID B.V. op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging
worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden
gewijzigd. PandID B.V. raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie
en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

©EenvoudigRecht.nl